Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs

Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
Tel: 0492-661 884
info@heuvel.nl
Vlosbergweg, 5721 PS Asten (AOG)
Vlosbergweg in Asten 5721 PS

Omschrijving

Perceel cultuurgrond met de bestemming glastuinbouwkavel voor het vestigen van een glastuinbouwbedrijf, alsmede teelt in de open grond en/of agrarisch grondgebruik met de mogeljikheid tot het bouwen van een bedrijfswoning bij het glastuinbouwbedrijf.

Gelegen aan de Vlosbergweg te Asten met een totale oppervlakte van 9,82.70 ha.

De grond is te koop middels inschrijving. Zie de brochure voor de inschrijvingsvoorwaarden.

Het inschrijfformulier kunt u tot en met 1 april 2019 vóór 13:30 uur inleveren
bij:
Hannelie Jagtenberg Notariaat Deurne
De Poort 7
5751 CN Deurne

U kunt het inschrijfformulier opvragen bij ons kantoor (0492-661884)


BIJZONDERHEDEN
Het object heeft de bestemming agrarisch-glastuinbouwgebied 2
- Mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning in combinatie met een glastuinbouwbedrijf
- Niet aangesloten op gas en elektra.
- Koper dient rekening te houden met extra eisen m.b.t. stikstofuitstoot in het kader van het verkrijgen van een NB-
wetvergunning (PAS-wetgeving).


BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Asten" en is vastgesteld door de Raad van gemeente Asten op 18 april 2018.

Het object heeft hierin de bestemming agrarisch-glastuinbouw gebied 2 met gedeelte water (koper eigenaar dient conform het bestemmingsplan de aanwezige groenstroken op het perceel in stand te houden):

Met aanduiding:
- Dubbelbestemming waterstaat-waterlopen
- Gebiedsaanduiding overige zone-attentiegebied ehs
- Gebiedsaanduiding overige zone-groenblauwe mantel
- Gebiedsaanduiding wetgevingzone-beperkingen veehouderij
- Bouwvlak
- Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding-1 en 2

De aanduiding "water" op kavel nr. R 444 is een fout in het bestemmingsplan. Bij eerst volgende herziening dan wel aanvraag omgevingsvergunning, zal de gemeente deze fout herstellen. Schriftelijke bevestiging hiervan kan verkoper overleggen.


KADASTER
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Asten:
Sectie R nummer 77 oppervlakte 01,31.50 ha
Sectie R nummer 417 oppervlakte 03,09.20 ha
Sectie R nummer 419 oppervlakte 04,73.90 ha
Sectie R nummer 420 oppervlakte 00,01.90 ha
Sectie R nummer 421 oppervlakte 00,03.60 ha
Sectie R nummer 459 oppervlakte 00,48.40 ha
Sectie R nummer 444 oppervlakte 00,14.20 ha
Totaal groot oppervlakte 09,82.70 ha

Op de percelen rusten géén herinrichtingsrente en/of zakelijke rechten.


TEELT
2016: grasland met een klein gedeelte maïs
2017: grasland met een klein gedeelte maïs
2018: volledig maïs
Algemeen Aanmelding Verkoop bij inschrijving Hoofdtype(n) Tuinbouwbedrijf Type onderneming Glastuinbouwbedrijf Teelt type(n) Overig Glas opstanden glastuinbouwkavel bouwjaar: 2019 Overdracht Status Verkocht bij inschrijving Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 09 ha 82 a 70 ca