Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Lagedijk 1 in Beek En Donk 5741 RE

Lagedijk 1

5741 RE Beek en Donk, NL
Prijs op aanvraag Verkocht

Omschrijving

ALGEMEEN:
Vleesvarkensstal met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden. Het bedrijf is ingericht voor het houden van varkens onder het concept “Varkens van morgen”. De huidige capaciteit van de stal is 2.952 vleesvarkens (2.880 vleesvarkens
vergund) en 576 biggen.

Het is in overleg mogelijk om de locatie in zijn geheel (incl. de bedrijfswoning en voormalige stallen) te...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Varkenshouderij Perceeloppervlakte 00 ha 68 a 18 ca
Lees meer

Omschrijving

ALGEMEEN:
Vleesvarkensstal met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden. Het bedrijf is ingericht voor het houden van varkens onder het concept “Varkens van morgen”. De huidige capaciteit van de stal is 2.952 vleesvarkens (2.880 vleesvarkens
vergund) en 576 biggen.

Het is in overleg mogelijk om de locatie in zijn geheel (incl. de bedrijfswoning en voormalige stallen) te kopen. Neem contact met ons kantoor op voor meer informatie.


LIGGING EN OMGEVING:
in de omgeving liggen hoofdzakelijk agrarische bedrijven, enkele burgerwoningen en agrarische percelen


OMSCHRIJVING
Vleesvarkensstal, bouwjaar 2007, gebouwd van steen (spouw), op stalen spanten en
steunen. Voorzien van anticondenseren en met damwand platen gedekt. deze stal is
volledig onderkelderd en met luchtinlaatkanalen in put. Mestopslag 4.000 m³.
indeling:
• centrale gang,betonelementen
• tussenmuren 1 meter hoog beton + kunststof
• droogvoerinstallatie, mengen en uitdoseren per ventiel
• hygiënesluis met 2 douches, toilet en kantine
• centraal afzuigkanaal
• aflevergang
• centrale middengang
• ziekenboeg/restafdeling
• Verbakel feeders
• 20,5 afdelingen met 2x6 hokken à 12 vleesvarkens op 0,8m²
- bolle vloer met verwarming, rondpompen
- vast plafond
- luchtinlaat via spouw en gang
- betonnen hokafscheiding
• 100 m³ gepolyesterd beton spuiwateropslag
• 2 afdelingen met 2 x 6 hokken gespeende biggen:
- stalen roosters
- bolle vloer
- kunststof hokscheiding
- verder gelijk als vleesvarkensstal
• polyester krachtvoersilo’s (2x 35 ton, 1 x 18 ton en 2 x 8 ton)
• aparte noodstroomaggregaat
Oppervlakte:
Capaciteit: 2.952 vleesvarkens (2.880 vleesvarkens vergund) en 576 biggen

Voorzieningen:
• hekwerk rondom en stalen poorten
• gedeeltelijk erfverharding met betonklinkers
• gedeeltelijk puinverharding
• spoelplaat


MILIEUVERGUNNING
Op de gehele locatie is een milieuvergunning aanwezig voor het houden van:
- 1.150 gespeende biggen (d1.1.3.)
- 576 gespeende biggen (d1.1.14 en d1.1.14.2)
- 96 kraamzeugen (incl biggen tot spenen) (d1.2.100)
- 271 guste en dragende zeugen (d1.3.101)
- 1 dekbeer (d2.100)
- 2.880 vleesvarkens (d3.2.14) (voor de
Voor de stal zijn er 2.880 vleesvarkens en 576 gespeende biggen vergund.


NB-WETVERGUNNING
op 30 maart 2012 is er een verzoek ontvangen voor een verklaring van geen bedenkingen ingevolge de wet algemene bepalingen omgevingsrecht.


BIJZONDERHEDEN
Varkensrechten:
Er zijn 3.171,4 varkenseenheden aanwezig (evenredig benut), deze zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen., maar kunnen wel worden overgenomen.

Levende have:
De levende have is niet bij de vraagprijs inbegrepen, deze dient echter wel te worden overgenomen.

Overige bijzonderheden:
• Op grond van visuele waarnemingen ter plaatse is geen bodem-en/of grondwaterverontreiniging geconstateerd terwijl op basis van het huidige gebruik niet valt aan te nemen dat verontreinigde stoffen in de bodem of het grondwater zijn aan te treffen. bij de bouw zijn asbesthoudende
materialen gehanteerd.
• Door verkoper wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd


BESTEMMING
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente laarbeek, vastgesteld op 28 juni 2012 en heeft hierin de bestemming:
- agrarisch-agrarisch bedrijf
- functieaanduiding intensieve veehouderij
- gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - verwevingsgebied
- gebiedsaanduiding reconstructiewetzone - boomteelt


KADASTER
Kadastraal bekend gemeente Beek en Donk
Sectie I, nummer 2255 ged. groot: ca. 0,68.18 ha
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Varkenshouderij Type onderneming Vleesvarkensbedrijf Aantal vleesvarkensstallen 1 Aantal vleesvarkens 2952 Overdracht Status Verkocht Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 00 ha 68 a 18 ca
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.