Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Zondveldstraat 40 in Veghel 5465 PJ

Zondveldstraat 40

5465 PJ Veghel, NL
Prijs op aanvraag Beschikbaar

Omschrijving

ALGEMEEN.
Modern vleesvarkensbedrijf voor circa 8.000 vleesvarkens met dubbele brijvoerkeuken en net woonhuis.

LIGGING EN OMGEVING.
Zondveldstraat 40 te Zijtaart, gemeente Veghel. Vrij gelegen aan einde van verharde weg. Goed ontsloten door nabijheid van A50 en N279.

MILIEUVERGUNNING
960 Vleesvarkens D3.2.14 Chemisch luchtwassysteem 95%...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Varkenshouderij Perceeloppervlakte 02 ha 56 a 10 ca
Lees meer

Omschrijving

ALGEMEEN.
Modern vleesvarkensbedrijf voor circa 8.000 vleesvarkens met dubbele brijvoerkeuken en net woonhuis.

LIGGING EN OMGEVING.
Zondveldstraat 40 te Zijtaart, gemeente Veghel. Vrij gelegen aan einde van verharde weg. Goed ontsloten door nabijheid van A50 en N279.

MILIEUVERGUNNING
960 Vleesvarkens D3.2.14 Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
1.104 Vleesvarkens D3.2.12 Spoelgotensysteem met metalen driekantoorsters
2.174 Vleesvarkens D3.2.7.2.2 Mestkelder met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m², maar kleiner dan 0,27 m²
380 Vleesvarkens D3.2.14 Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
720 Vleesvarkens D3.2.14 Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
1.200 Gespeende biggen D1.1.14 Chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie
1.920 Vleesvarkens D3.2.14 Chemisch luchtwassyteem 95% emissiereductie
TOTAAL 6.088,4

NATUURBESCHERMINGSWETVERGUNNING
De Nb-vergunning d.d. 6 juni 2016 heeft betrekking op een emissie van 6.088,4 kg NH3.

OMSCHRIJVING.

WONING.
De woning is een royaal en goed en volledig afgewerkte woning uit 2009. Via een tussenbouw verbonden met bijgebouw met kantoor en garages. Het geheel is onderkelderd met een hobbyruimte, derde garage, opslag en technische ruimte met warmtepomp.
Woning met soutterrain: circa 930 m³ inhoud
Tussenbouw / achterhal: circa 16 m² oppervlakte
Kantoor / garage / kelder: circa 120 m² oppervlakte

HOBBYRUIMTE
Hobbyruimte in souterrain met toilet en technische ruimte.
Warmtewisselaar in souterrain.

STALLEN.

Stal I.
Vleesvarkensstal, bouwjaar 1987, gebouwd van steen (spouw) met stalen spanten met PU dakisolatie en ABC-dak.
Indeling:
• voorruimte met hygiënesluis met douche en toilet, kantoor, bedrijfsmeterkast
• brijvoerkeuken I type Meijer-Lohne met RVS meng- en stuurtank
• centrale zijgang aan beide zijden van stal
• 5 x 2 halve afdelingen vleesvarkens
- betonroosters, deels dicht, met vloerverwarming (circulatie)
- hokafscheiding trespa met ijzeren buizen
- brijbak van labiton
- plafondventilatie met bovenafzuiging naar luchtwasser 95%
• 1 hele afdeling, inrichting met RVS brijbak, draadstaal rooster en spoelgoten
Oppervlakte: 1.161 m²
Capaciteit: 960 vleesvarkens

Stal II.
Biggenopvangstal, bouwjaar 1996, gebouwd van steen (spouw) met stalen spanten en PU dakisolatie en asbestvrije dak.
Indeling:
• voorruimte met kantoor en gestorte bunkers voor brijvoerinstallatie: voormenger (55 m³) en opslag bijproducten (2 x 27 m³ en 5 x 55 m³)
• centrale zijgang
• 8 afdelingen biggenopvang
- vloer beton met vloerverwarming (circulatie) en draadstaalrooster (2017) met spoelgoten
- hokafscheiding trespa met ijzeren buizen
- RVS brijbak
- plafondventilatie met bovenafzuiging
Oppervlakte: 1.393 m²
Capaciteit: 1.136 vleesvarkens

Stal III.
Tussenruimte tussen stal I, stal II en stal IV met ziekenstal, werkplaats en opslag met mestpomp in verband met spoelgotensysteem. De buitenput (1.200 m³ inhoud) tussen stal I en II is uitgevoerd als overloop- / bezinkput ten behoeve van spoelgotensysteem. Gebouwd van steen (spouw) met stalen spanten, PU dakisolatie en asbestvrij dak.
Oppervlakte: 80 m² ziekenstal en opslag / 70 m² werkplaats

Stal IV.
Vleesvarkens, type 2-kapper met centrale middengang, bouwjaar 2003, gebouwd van steen (prefab) met stalen spanten en asbestvrij dak.
Indeling:
• centrale middengang
• dwars aflevergang
• 9 afdelingen
- betonrooster, deels dichte vloer met vloerverwarming (circulatie)
- hokafscheiding beton
- luchtinlaat via put onder voorgang en bovenafzuiging
- putten met water- / mestkanaal met schuine putwand
• 2,5 afdeling
- inrichting identiek, echter draadstaal roosters (2017-2018)
Oppervlakte: 2.592 m²
Capaciteit: 2.392 vleesvarkens
Vergund: 2.174 vleesvarkens

Stal V.
Vleesvarkens- / biggenstal, type 2-kapper met centrale middengang, bouwjaar 2011. Gebouwd van steen (prefab) met stalen spanten, PU dakisolatie en asbestvrij dak. Voorzien van LED-verlichting.
Indeling:
• centrale middengang
• dwars aflevergang
• voorruimte met hygiënesluis, kantine en brijvoerkeuken II type Fancom met:
- polyester meng-, stuur- en verdeeltank (2 x 5,8 m³ en 2 x 3,0 m³)
- 9 betonnen voorraadbunkers bijproduct (6 x 56 m³ en 3 x 30 m³)
• 5 halve afdelingen gespeende biggen
- kunststof hokafscheiding
- roosters kunststof en draadstaal en betonrooster (3 afdelingen)
- dichte vloer met vloerverwarming (circulatie)
- RVS brijbak
- ventilatieplafond polyester met oprolbaar zeil en automatisch afsluitbare luchtinlaat
- bovenafzuiging naar luchtwasser (95%)
• 10 afdelingen vleesvarkens, inrichting identiek echter vloer van betonrooster, deels 95% dicht
Oppervlakte: 4.000 m²
Capaciteit: 1.200 gespeende biggen > 0,35 m², 380 vleesvarkens < 30 kg, 2.640 vleesvarkens > 30 kg

Loods aan stal V.
Bouwjaar 2011, gebouwd van prefab beton tot 3 meter hoogte, rest damwand. Stalen spanten en sandwichpanelen dak. Betonvloer gevlinderd en voorzien van 3 x elektrische overheaddeur (4,00 x 4,25 meter).

BIJZONDERHEDEN.

Voorzieningen.
• erfverharding: circa 3.500 m² beton en klinkers
• mestzak (2003) in zandwal, inhoud 1.500 m³, totale mestopslagcapaciteit circa 7.500 m³
• meterkast, extra zwaar afgezekerd tot 3 x 250 Ampère
• noodstroomaggregaat
• spuiwatertank 50 m³
• 12 polyester buitensilo’s (9-30 ton)
• 4 sleufsilo’s totaal 600 m²
• laad- / spoelplaats

Overige bijzonderheden.
• Het object is aangesloten op nutsvoorzieningen water en elektra. Vanwege de warmtepomp is geen gas nodig. Het huishoudelijk afvalwater gaat naar een eigen septic tank.
• Op de percelen rust een herinrichtingsrente van € 23,04 met eindjaar 2033.
• De brijvoerkeukens zijn uitgerust met “Kuijpers”-pompen.
• Varkensrechten zijn wel aanwezig op de locatie echter maken geen onderdeel uit van deze koop.
• Overname van het varkensbedrijf “going-concern”, inclusief levende have, is mogelijk.
• Het bedrijf voldoet aan de welzijnseisen voor de varkenshouderij. Volgens de huidige regels dienen stal 2+4 niet aangesloten te worden op een luchtwasser. De voorbereidingen hiervoor zijn gemaakt.
• Door continue onderhoud, inrichting en voorzieningen plus omvang als economische eenheid, is dit een interessante locatie voor ondernemers in de varkenshouderij.
• Op grond van visuele waarnemingen ter plaatse is geen bodem- en/of grondwaterverontreiniging geconstateerd terwijl op basis van het huidig gebruik niet valt aan te nemen dat verontreinigde stoffen in de bodem of het grondwater zijn aan te treffen. Bij de bouw zijn asbesthoudende materialen gebruikt.
• Door verkoper wordt een bankgarantie of waarborgsom verlangd.

BESTEMMING.
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld door de gemeente Veghel op 22 oktober 2015.
Bestemming:
- enkelbestemming Agrarisch met waarden
- dubbelbestemming Waarde-Archeologie 4
- bouwvlak
- functieaanduiding Intensieve Veehouderij
- gebiedsaanduiding: landbouw / struweel / reconstructiewetzone-verwevingsgebied 1 / vrijwaringszone-radar

Oppervlakte bouwblok: circa 2,5 ha
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Varkenshouderij Type onderneming Vleesvarkensbedrijf Aantal vleesvarkensstallen 3 Aantal vleesvarkens 7290 Aantal biggenstallen 1 Aantal biggen 1200 Overige voorzieningen Varkenshouderij Tussenruimte tussen stal I, II en IV met ziekenstal, werkplaats en opslag.

Loods aan Stal V met 3 x elektrische overheaddeur.
Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 02 ha 56 a 10 ca Woonruimte Aantal bedrijfswoningen 1 Inhoud 930 m³ Onderhoud binnen Goed tot uitstekend Onderhoud buiten Goed tot uitstekend Bouwjaar 2009
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.