Mijn favorieten

Planschade

U lijdt planschade wanneer uw woning of onderneming in waarde daalt of uw inkomen vermindert als gevolg van planologisch regime. Zeg maar een wijziging of afwijking van het bestemmings- of inpassingsplan vanuit de gemeente of provincie, waar u nadeel van ondervindt.
 

Wetgeving omtrent planschades

Het recht op een tegemoetkoming in schadevergoeding is wettelijk geregeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Voor het vaststellen van de planschade wordt een vergelijking gemaakt tussen de voorschriften (dus niet altijd de feitelijke situatie) in het oude bestemmingsplan, en het nieuwe bestemmingsplan.

Hierbij wordt in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening uitgegaan van een maatschappelijk eigen risico van 2%. Uw verzoek tot planschade wordt pas behandeld door de overheid als het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is. U hebt dan vijf jaar de tijd hiervoor.

 

Planschade risico-inventarisatie

Steeds vaker eist de overheid vooraf van de initiatiefnemer een risico-inventarisatie voor planschade. Hiervoor kunnen wij voor u de mogelijke planschade inventariseren. Afhankelijk van uw wensen en die van uw gemeente kunnen we een korte en efficiënte, of een meer uitgebreide analyse voor u verzorgen.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring