privacy

Privacyverklaring

 

Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V.

en

Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V.


U heeft te maken met makelaardij Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V. of Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V.

Makelaar Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V en Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V. zijn een NVM-makelaar/taxateur.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V of Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V. bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens. 
 

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is makelaardij Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V/ Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs B.V
Kvk nummer: 68 481 586
                Hoofdstraat 155 (5706AL) Helmond
               
info@heuvel.nl
                www.heuvel.nl
                tel.nr.: 0492 – 661 884

of
Adriaan van den Heuvel Makelaars en Adviseurs Eindhoven B.V
Kvk nummer: 669 299 62
                Aalsterweg 134c (5615 CJ) Eindhoven
               
info@heuvel.nl
                www.heuvel.nl
                tel. nr.: 040 – 782 08 49


Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • In geval van bedrijfspand: organisatienaam
  de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
  de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
  de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
  beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
  de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
  wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract/huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • De eisen die u stelt aan de huurder
 • gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen bij een taxatieopdracht
  overige informatie die u aan ons verstrekt  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.
 • Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
  Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
  overige informatie die u aan ons verstrekt  

  U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.   
  Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
   
  uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Uw mening over de woning
 • Gegevens over de biedingen
  de reden van koop of huur
  Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.
 • gegevens over uw oude object zoals de koop of huurprijs
 • Uw leeftijds en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets of NVM Businesstoets
 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract/huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
  overige informatie die u aan ons verstrekt   
   
   Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

   
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren.


Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object.


Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen.


Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport  
 Gegevensverstrekking andere partijen
Ter uitvoering van onze dienstverlening is het vaak nodig om uw gegevens te delen met andere partijen. Hierbij kunt u denken aan de notaris, (de makelaar of taxateur van) de andere partij, Financial Intelligence Unit (FIU), Validatie Instituut op taxaties.

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat gegevens alleen worden gedeeld met partijen die op een zorgvuldige wijze met uw gegevens omgaan.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen, danwel zo lang als er een gerechtvaardigd belang bestaat om in het kader van onze dienstverlening de gegevens te bewaren.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Cookies
Ons makelaarskantoor maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Adriaan van den Heuvel  heeft een aparte cookieverklaring opgesteld, die te raadplegen is op de website www.heuvel.nl.
U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.
Op de website zijn ook knoppen (buttons) opgenomen om pagina’s te kunnen aanbevelen (liken) en delen op sociale netwerken, namelijk Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ en Instagram. Deze knoppen plaatsen cookies die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de Privacy Verklaringen van deze sociale netwerken om te weten hoe zijn met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Houdt u er daarbij rekening mee dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.