Mijn favorieten

Productierechten

Zijn uw productierechten goed geregeld?

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs is gespecialiseerd in de aan- en verkoopbemiddeling van agrarische productierechten. U kunt bij ons terecht voor bemiddeling in, onder andere:
  • Melkveefosfaatrechten (koop en lease)
  • Varkensrechten (koop en lease)
  • Pluimveerechten (koop en lease)
  • Betalingsrechten (koop en lease)
Onze specialisten adviseren u graag en zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en aankomende veranderingen daarin.

NIEUW: DE FOSFAATSTROOM (voorheen De Melkstroom)

Het verkopen van uw fosfaatrechten is een zaak waar u waarschijnlijk slechts eenmaal in uw leven over beslist. Vaak hangt de verkoop van de Fosfaatrechten ook samen met de beslissing om uw melkvee bedrijf (deels) te beëindigen. Een zaak waarmee bovendien grote financiële belangen gemoeid zijn. Een weloverwogen beslissing waarbij alle aspecten vooraf goed met elkaar worden doorgesproken is dan ook zeer op z’n plaats. De aangesloten agrarische NVM makelaars van “De Fosfaatstroom” kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.
 
Zorgvuldige juridische en fiscale behandeling.
De verkoop van fosfaatrechten vraagt om een zorgvuldige juridische afhandeling.
Uw NVM makelaar zet alle aandachtspunten voor u op een rij:
• Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering bij verkoop van uw Fosfaatrechten.
• Wat is het goede moment om uw Fosfaatrechten te verkopen?
• Welk deel van de Fosfaatrechten is nog te leveren in het lopende jaar?
• Er moet aandacht besteed worden aan de Omzet Belasting.
• De fiscale gevolgen van de verkoop moeten onder de loep worden genomen. Indien gewenst werken wij nauw samen met uw accountant / fiscalist.
 
Een correcte juridische en financiële afwikkeling van Fosfaat transacties.
• De NVM makelaars werken met uniforme en juridisch getoetste koopovereenkomsten.
• De melding van de transacties bij RVO worden begeleid door de NVM makelaar.
• De betalingen lopen via de derden gelden rekening van de verkopende NVM makelaar.
• Uitbetaling van de koopsommen met BTW nota’s vindt plaats na bericht van overschrijving bij RVO.
 
Verkoop via “DE FOSFAAT STROOM”
Verkopen van uw Fosfaatrechten kan via “De Fosfaatstroom”. Dit is een samenwerkingsverband van NVM-makelaars waarbinnen het aanbod van Fosfaatrechten (koop of lease) volledig en transparant wordt uitgewisseld.
Deze werkwijze biedt zowel de verkoper als de koper grote zekerheden en voordelen.
 
Voordelen voor de verkoper:
• Er zijn meerdere NVM kantoren over het gehele land verspreid actief met de verkoop.
• Van eventuele prijsverschillen per regio kan door de landelijke spreiding optimaal worden geprofiteerd.
• Verkoop door meerdere NVM makelaars garandeert voldoende omzetsnelheid van de Fosfaatrechten.
• Meer aanbod op dezelfde plaats zorgt voor meer transparantie in de markt.
• Uw fosfaatrechten worden met regelmaat geadverteerd in agrarische vakbladen.
• U kunt via onze internetsite www.fosfaatstroom.nl informatie krijgen over actuele prijzen en aanbod.
• Correcte en snelle verwerking van de transacties zonder risico’s
 
Voordelen voor de koper:
• De deelnemende NVM makelaars hebben een groter aanbod aan Fosfaatrechten beschikbaar.
• Hierdoor is de kans van slagen groot vanwege het doorlopend voldoende aanbod  bij de NVM makelaars.
• De koper kan met een NVM makelaar in de buurt zaken doen zonder dat dat kostenverhogend werkt.
• Een groter aanbod op één centraal punt geeft een transparantere markt.
• Correcte en snelle verwerking van de transacties zonder risico’s
 
Kostenbesparing:
De efficiënte samenwerking en de transparante uitwisseling van het aanbod van Fosfaatrechten is een belangrijk kenmerk van de werkwijze van “De Fosfaatstroom” hetgeen tevens leidt tot kostprijsbesparing. Met deze intentie
hebben de NVM-makelaars “De Fosfaatstroom” ook opgericht.
 
Meer informatie:
Voor nadere informatie over het verkopen van uw Fosfaatrechten, of een vrijblijvend
gesprek, kunt u contact opnemen met een aangesloten NVM Makelaar in uw regio. Wij komen graag bij u langs. 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring